Styrelsen i HerrängsGruppen EK.för

Ordförande    Boo Gyllensten
Sekreterare    Anna Ramberg
Ledamot          Jane Andersson
Ledamot          Chatrine Brinkhage
Ledamot          Kalle Andersson
Ledamot          Hans Andersson
Ledamot          Margareta Schultzberg
Ersättare         Tony Mattsson
Ersättare          Lena Palm
Ersättare         Jan Blomberg
Ersättare         Henrik Nyberg

Ni kan kontakta oss på herrang@live.se
Herrängsvägen 1
763 71 Herräng