Styrelsen Folkets Hus

Eva Söderström Ordförande
 Eva Metzen  Vice Ordförande
Boo Gyllensten Kassör
Roland Söderström Sekreterare
Olav Eriksson Ledamot
Stephen Hope Ledamot  Maria Norling Ledamot
Barbro Blom Suppleant
  Rosie Andersson Suppleant
 Kristina Strömberg Suppleant
Vaktmästare Marie Andersson