Styrelsen Folkets Hus

Eva Metzen Ordförande
Barbro Blom Vice Ordförande/Sekreterare
Boo Gyllensten Kassör
Eva Söderström Ledamot
Olav Eriksson Ledamot
Marie Andersson Ledamot
Stephen Hope Ledamot
Roland Söderström Suppleant
Maria Norling Suppleant
 Kristina Strömberg Suppleant
Vaktmästare Marie Andersson