Styrelsen Folkets Hus

Eva Metzen Ordförande
Barbro Blom Vice Ordförande
Boo Gyllensten Kassör
Eva Söderström Sekreterare
Olav Eriksson Ledamot
Marie Andersson Ledamot
Stephen Hope Ledamot
Roland Söderström Suppleant
Maria Norling Suppleant
 Kristina Strömberg Suppleant
Vaktmästare Marie Andersson