HERRÄNGSGRUPPEN

Var med och stöd oss i arbetet med att arbeta för Herräng, där Sverige börjar!

Herrängsgruppen är en ekonomisk förening där alla jobbar ideellt och alla inkomster går till att utveckla Herräng och arbetet förökad trivsel och gemenskap i bygden.

Vi har många projekt som vi vill genomföra och Er medverkan är viktig för att det skall bli verklighet.
Vi vill också, genom olika arrangemang, få till gemensamma aktiviteter. Det skall vara roligt att bo i Herräng! Vad detta skall vara får ni alla vara med och utforma.
För att gå i land med att bygga vår egna ”Guldkust” behövs pengar och engagemang. Tillsammans kan vi bygga detta men vi klarar det inte själva!

Stöd oss genom att bli årsmedlem, betala in 300 kr på
BG: 5233-4349 eller Swish: 123 081 55 22.
Skicka oss era kontaktuppgifter till herrang@live.se
Märk med ordet stödmedlem!

 
Eller ansök om att bli insatsmedlem genom att skicka ansökan med uppgifter för registrering, namn, personnummer och kontaktuppgifter. Helst vill vi även ha en e-postadress! Antigen via herrang@live.se eller adressen nedan. Vi kontaktar er när vi behandlat ansökan.
Medlemsinsatsen är 500 kr sen tillkommer årsavgiften på 300 kr/år.                
Alltså år 1: 800 kr, år 2: 300 kr, år 3: 300 kr osv.
Som insatsmedlem är ni delaktig i föreningen har rösträtt och blir inbjuden på våra möten och evenemang m.m.