HERRÄNGS UTVEKLING!

Folketshus i Herräng bildades 1909, HerrängsGruppen EK.för 2017 och KulturCirkeln 2018
och vi arbetar tillsammans för Herrängs utveckling.
HERRÄNG från utmark till järnbruk TILL………..? Klassat som riksintresse värt att bevara och utveckla. Vi har tagit del av SR P1 serie om gruvbygd då och nu. Mycket intressant och inspirerande att lyssna på.

Här arbetar ideella krafter med att dokumentera och vårda vår historia och hålla samhället igång så det känns välkomnande att komma hit. Vi har tillverkat fågelholkar och erbjuder innevånarna här (inte fåglarna utan människorna) att köpa sin ”egen” och måla i vackra färger. Fler är på gång nu. Kul inslag när man kommer körande eller gående genom samhället. Lite gör mycket….


Sedan tidigare har vi en bok utgiven 1996 om vår historia byggd på faktainfo och sammanställd av en grupp Herrängsbor. En ovärderlig källa till kunskap.

2018 började vi med att rusta upp vår kulturstig. Röjde sly, och banade väg förbi gruvor, borrsmedjan, kasernerna, det blomstrande
strömmingsfisket vid Skepphusviken, lämningar efter landstormen och andra världskriget. Vår livliga hamn, idag en fullskalig Marina, slagghögarna, slipen, järnbruket, sjukstugan, krutkällaren och det gamla centrumhusen. Ca 3 km lång är denna vandring.
Snart har vi byggt ut den ytterligare med fler intressanta berättelser om livet här. En del byggnader finns bevarade. Vi erbjuder vandringar, kulturaftnar med musik och lyrik med lokala guider som är mycket uppskattade. Hit kommer Herrängs bor, turister från orter i närheten och lite längre ifrån. Denna stig har vi nu digitaliserat i en app. GeoStory är behjälplig med detta. Mer info: GeoStory.se. Det betyder att vår historia nu finns bevarad för eftervärlden. Utifrån intervjuer och äldre dokumentation har vi dramatiserat livet här utifrån befolkningens livsvillkor till gruvfogdarnas makt. Tillsammans med faktainfo har vi försökt skapa en helhetsbild av livet förr som bildandet av fackförbund och kvinnogillen, daghem etc.
Ett tidsdokument som bevarar historien inte bara här utan kanske i alla gruvsamhällen. Man går stigen och vid de utmärkta stationerna stannar man och lyssnar i appen i sin smartphone.
Vi har också inbjudit till konserter vid Kärrgruvan en magisk plats. Vi kallar den Kärrhalla efter känd förebild Dalhalla. Succé!

Vi bygger också traditioner tillsammans.
 • Sopplunch i Folkets hus samlar många. De som inte har möjlighet att närvara får sin soppa med tillbehör hemkörd.
 • Julmarknad med förebilder från tidigare marknader här.
 • Ridande luciatåg med trummor och facklor.
 • Jullunch i Folkets hus.
 • Marschaller hela vägen genom samhället på nyårsafton. Då dricker vi glögg och äter pepparkakor.
 • Julgransplundring
 • Metartävling
 • Lådbilsrace
 • Loppisrundan helgen för midsommar.
 • Mattcurling/Boule
 • Keramikkurs
 • Bingo.
 • Roslagsgjuteriet är den största arbetsplatsen.
 • Saltsjön AB driver marinan med fler än 600 båtplatser och hyr ut permanentboende i samhället och sommarboende vid havet.
 • Fler än 120 egenföretagare är verksamma här.
 • Flera sommarstugeområden finns i närområdet.
 • Vår affär finns kvar. Öppen alla dagar.
 • Hamburgarvagn öppen fem dagar i veckan.
 • Sommarrestaurang på marinan.
 • Biblioteket är öppet tisdagar.
 • Bio i Folkets hus varje söndag.
 • Fiskaruddens naturreservat är alltid tillgängligt.
 • Havsbad vid Uddhamn.
 • Flytande bastu vid marinan finns att hyra.
 • Att kunna gå med sin smartphone längs kulturstigen när man kan, vill och har tillfälle till det ligger verkligen i tiden har vi förstått. Denna app kommer att byggas ut efterhand.
 • De nya vandringslederna vi gjort runt hav och skog är märkta med olika färger.
 • Elljusspår vid vår idrottsplats.
 • Herräng dance camp. Liv, musik och rörelse i fem veckor varje sommar med människor från när och fjärran.


Intressant perspektiv när så många ideella krafter med kunskap om orten går samman och vill utveckla något nytt som bygger på den historiska kunskapen.
Vi har flera arbetsgrupper med tydliga uppgifter inom sitt område. Ibland arbetar en grupp mer intensivt ibland en annan.
Med Herrängs utveckling för ögonen och att här är snyggt och välkomnande. Infarten är nyanlagd med informationstavlor, flaggstång och sittbänk.
VÄLKOMNA