BERÄTTELSER OM HERRÄNG

Berättelser om Herrängs historia av Kulturcirkeln i Herräng

DIVERSE OM HERRÄNG

"Det är mörkt ner i gruvan"
En specialskriven låt av Rolf Hedin
till Herräng.